Oto historia Orla:

W źródłch historycznych Orle zwane było także: Horle (1414), Horla, Hurlaw, Orla (1570). Wzmiankowane po raz pierwszy w roku 1414, kiedy to szkody wojenne wyceniono na 1000 grzywien. W roku 1425 wieś z rąk wielkiego mistrza krzyżackiego Pawła von Russdorf otrzymuje Henryk z Bękowa. Źródła z roku 1429 wymieniają istniejący tu kościół. W czasach krzyżackich miejscowość wchodziła w skład komturii rogozińskiej. W roku 1451 właścicielem Orla był Jan Cegenberg. Kolejni właściciele to: Jan Padliński (1505), Sebastian i Fabian Lichtenhainowie (1570), Turzyccy, Wojciech Lichtenhain (1602), Jakub Mielżyński i Samuel Wierzbowski (1667), Konojadzcy, Ksawery Miłoszewki, Andrzej Leski (1778), Ernest Viereg. Ernest Viereg sprzedał majątek w roku 1799 Piotrowi Chomse. Ostatnimi właścicielami byli: Wannow, Schenneberg i Roba.